Tu nie boli

już od: 450,00 

Wybierz pełny dwudniowy kurs obejmujący cztery bloki szkoleniowe, gwarantujący kompleksową wiedzę w zakresie kontroli bólu w gabinecie stomatologicznym, oznaczający jednoczesne przystąpienie do programu Tu nie boli.

Wyczyść
SKU: brak Kategoria:

Opis

Dlaczego w XXI w. pacjenci nadal boją się stomatologa, a wizyta wzbudza w nich lęk?
Czy stomatolog ma na to wpływ, czy procedura leczenie może być przeprowadzona bezstresowo?
W jakim kierunku lekarz powinien się edukować żeby pomóc pacjentowi?
Jak ustrzec się przed roszczeniami ze strony pracowników gabinetu oraz pacjentów?

Widząc potrzeby bardzo szerokiej edukacji w obszarze wychodzącym poza podstawową wiedzę o materiałoznawstwie czy technikach, tym samym identyfikując konieczność na tego rodzaju kursy, Septodont – jako światowy lider w zakresie kontroli bólu, wychodzi naprzeciw tym potrzebom!

Tu nie boli jest to projekt dwupłaszczyznowy, gdzie pierwszym elementem jest kompleksowa edukacja lekarzy stomatologów, zaś kolejnym krokiem jest komunikacja kierowana do pacjenta.

Kompleksowa edukacja lekarzy stomatologów oznacza edukację nie tylko w zakresie materiałoznawstwa czy technik, ale obejmuje również tak istotne aspekty psychologiczne, farmakologię, techniki relaksacji, zachowania w stanach nagłych czy aspekty prawne. Co więcej, wyposażymy nie tylko w wiedzę, ale też w narzędzia marketingowe do komunikacji z pacjentem, nauczymy rozmowy z pacjentem, postępowania z pacjentem, uwrażliwienia na potrzeby pacjenta czy empatii w stosunku do pacjenta.

Kursy są prowadzone w kameralnych grupach, co pozwoli na wymianę poglądów i doświadczeń w sprzyjającej atmosferze, z kolei duża liczba zadań praktycznych z pewnością ułatwi efektywne wdrożenie omówionych metod i technik jako standard codziennej pracy w gabinecie.

W drugim etapie akcji skierowanym do pacjenta, będziemy szeroko informować o samej koncepcji, wskazywać mapę certyfikowanych gabinetów Tu nie boli, same zaś gabinety wyposażymy w materiały umożliwiające ich identyfikację.

Dla lekarzy oznacza to grono lojalnych i zadowolonych pacjentów nie odwołujących swoich wizyt w ostatniej chwili i polecających rodzinie i bliskim taki właśnie gabinet.

Dla pacjenta: koniec traumy związanej z wizytami u stomatologa i większe otwarcie na przeprowadzane wizyty oraz ich częstotliwość.

Tu nie boli Jak samo hasło wskazuje, chcemy odczarować lęk przed lekarzem stomatologiem!
Wskazać gabinety, w których przeszkoleni kompleksowo lekarze doskonale wiedzą jak postępować z pacjentem, aby zarówno procedura leczenia, jak i znieczulenia była przeprowadzona bezstresowo.

Zapraszamy na kurs

Dodatkowe informacje

Bloki

Tu nie boli PAKIET, Tu nie boli BLOK I, Tu nie boli BLOK II, Tu nie boli BLOK III, Tu nie boli BLOK IV

Blok I

BLOK I: Strategie postępowania z pacjentem lękowym w gabinecie stomatologicznym.
Podstawy profesjonalnej obsługi.

Odontofobia – z czym to się je? Jak sobie radzić z pacjentem lękowym w codziennej praktyce lekarza dentysty? Identyfikacja pacjenta lękowego – jak Go rozpoznać? Wywiad z pacjentem lękowym. Interpretacja wyników kwestionariuszy.

Techniki relaksacyjne i inne pomocne narzędzia psychologiczne w codziennej praktyce. Strategie ogólne i szczegółowe ćwiczenia praktyczne.

Profesjonalna obsługa pacjenta, w tym rozmowa telefoniczna, styl komunikacji werbalnej w gabinecie, postawa całego zespołu – lekarza, recepcjonistki, asystentki. Schemat wizyty. Odgrywanie scenek lekarz „trudny” pacjent.

Każdy z uczestników kursu otrzyma materiały zawierające skalę oceny lęku, pytania testowe umożliwiające klasyfikację pacjentów oraz opisy ćwiczeń relaksacyjnych.

Blok II

BLOK II: Farmakologia środków znieczulenia miejscowego w stomatologii.
Powikłania miejscowe po znieczuleniu.

Farmakologia jest trudna, ale nie nudna! Leki znieczulające w kontekście ich rodzajów, właściwości, mechanizmów działania i nowych produktów dla stomatologii.

Konstrukcja wywiadu szczegółowego nakierowana na ważne informacje dla bezpieczeństwa działania miejscowych środków znieczulających – w tym pacjenci z chorobami układu krążenia, tarczycy, cukrzycą, depresją oraz dzieci i osoby starsze.

Przeliczanie dawek maksymalnych środków znieczulenia miejscowego w przypadku podania jednego preparatu lub dwóch jednocześnie.

Interakcje leków znieczulających z lekami stosowanymi przez pacjentów. Kiedy poprosić o konsultację lekarza prowadzącego?

Powikłania miejscowe po znieczuleniu.

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma materiały nt. dawkowania środków znieczulających, dawek maksymalnych adrenaliny oraz przykładowy wywiad szczegółowy z pytaniami nakierowanymi na pacjentów z chorobami układu krążenia.

Blok III

BLOK III: Techniki wykonywania znieczulenia miejscowego w stomatologii.

Wskazówki anatomiczne ważne w aspekcie wykonywania znieczuleń: nerw trójdzielny, osteologia szczęki i żuchwy.

Techniki znieczulenia: omówienie stosowanych technik znieczulania szczęki i żuchwy. Czy znieczulenie nerwu zębodołowego dolnego jest passé? Znieczulenie śródwięzadłowe i śródkostne.

Praktyczne wskazówki i triki: jak bezboleśnie wykonać iniekcję, jak „dobrze” znieczulać, jak skrócić czas działania znieczulenia po zabiegu (język, wargi), tak aby pacjent mógł szybko wrócić do prawidłowego funkcjonowania!
Demonstracja i ćwiczenia na fantomach.

Najlepszy sprzęt do znieczulania, czyli nowoczesne strzykawki, igły oraz sprzęt do komputerowego podawania środków znieczulenia miejscowego!

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma materiały zawierające informacje na temat omawianych produktów stomatologicznych.

Blok IV

BLOK IV:

Procedury poekspozycyjne czyli jak ustrzec się procesu o zranienie w gabinecie stomatologicznym?

Zranienia w gabinecie stomatologicznym to codzienność i najczęściej są skutkiem roztargnienia lub dekoncentracji. Ustawodawca wymaga od właściciela gabinetu użycia najbardziej skutecznych narzędzi, które chronią przed zakłuciem ale również nakłada spore obowiązki. Niestety w sytuacji zranienia muszą być przeprowadzone pewne kroki by właściciel nie musiał obawiać się ewentualnych roszczeń swoich pracowników w przypadku zakażenia.

Prawidłowe postępowanie dokumentacyjne może uchronić właściciela gabinetu przed odpowiedzialnością wobec swoich pracowników lub współpracowników w przypadku zakłucia. Procedury poekspozycyjne to zestaw dokumentacji, która musi być w każdym gabinecie aby wykazać, iż dopełniło się formalności i obowiązków ciążących na właścicielu gabinetu. Dodatkowo instrukcje postępowania po zakłuciu i postępowanie właściwe mogą uchronić przed odpowiedzialnością odszkodowawczą, zadośćuczynieniem, a nawet rentą w przypadku zranienia, które doprowadziło do zakażenia poważnymi chorobami tj. WZW czy HIV.

Jak uniknąć roszczeń pacjentów czyli o co zadbać by nie znaleźć się w Sądzie?

 • OC w jakim zakresie zapewnia ochronę lekarzowi dentyście?
 • Na co zwrócić uwagę przy prowadzeniu dokumentacji?
 • Zgody i oświadczenia pisemnie czy ustnie?
 • Pierwszy sygnał kłopotów – wniosek o wydanie dokumentacji medycznej?
 • Odpowiedzieć czy nie na żądanie pacjenta?
 • Opinie biegłych – czy jest niepodważalna?

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma wzory procedur poekspozycyjnych.

Wykładowcy

Dr n.med. Agnieszka Pacyk

Dr Agnieszka PacykUkończyła Akademię Medyczną w Łodzi w 1993 roku. Od ponad dwudziestu lat zajmuje się wykładami i szkoleniami dla lekarzy. W 2005 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską. Jest wykładowcą Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Prowadzi prywatną praktykę stomatologiczną. Należy m.in. do PTS oraz International College of Dentists. Autorka wielu artykułów z dziedziny materiałów kompozytowych i systemów wiążących.


Lek. stom., mgr psychologii Agnieszka Łykowska-Tarnowska

Dr Agnieszka Łykowska-TarnawskaUkończyła wydział stomatologii Akademii Medycznej w Łodzi w 1994 roku, z kolei w roku 2005 psychologię kliniczną na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Posiada kilkuletnie doświadczenie pracy w badaniach klinicznych w dziedzinie psychiatrii i genetyki zagranicą. Obecnie związana jest ze Stowarzyszeniem „Niebieska Linia“ oraz prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną. W codziennej pracy wykorzystuje wiedzę medyczną i psychologiczną.


Adw. Ewa Mazur Pawłowska

Adw. Ewa Mazur PawłowskaAdwokat, prowadzi autorskie kursy i szkolenia dotyczące dokumentacji w stomatologii oraz bezpieczeństwa stomatologa przed roszczeniami pacjentów, a także konsultacje indywidualnych spraw lekarzy dentystów, których reprezentuje również przed sądami. Wykładowca na CEDE, Baldentica oraz Akademii DSD. Autorka bestselera “Dokumentacja gabinetu stomatologicznego. Wzory pism, komentarz i orzecznictwo” z 2017 r., w której kompleksowo przedstawione są wszystkie wzory dokumentów dla praktyk stomatologicznych.

Cena

Wybierz pełny dwudniowy kurs obejmujący trzy bloki szkoleniowe, gwarantujący kompleksową wiedzę w zakresie kontroli bólu w gabinecie stomatologicznym, oraz jednocześnie przystąpienie do programu Tu nie boli!

Tu nie boli PAKIET CENA: 950 zł /osoby

Pakiet obejmuje Tu nie Boli Blok I + II + III + IV

Przy nabyciu PAKIETU, uczestnik otrzyma:

 • certyfikat Tu nie boli
 • uwzględnienie gabinetu na mapie Tu nie boli oraz w komunikacji do pacjenta
 • narzędzia komunikacji Tu nie boli (m.in. nalepka na drzwi Tu nie boli, plakat Tu nie boli)
 • ulotka Tu nie boli dla pacjenta
 • zestaw Ultra Safety Plus XL
 • materiały szkoleniowe na nośniku USB
 • przerwy kawowe oraz lunchowe

 

Terminy

 • 24-25 luty 2018 – zapisy zakończone

 • 7-8 kwietnia 2018 – zapisy zakończone

 • 16-17 czerwca 2018 – zapisy zakończone

 • 8-9 września 2018 – zapisy zakończone

 • 17-18 listopada 2018 – brak wolnych miejsc

 • 9-10 luty 2019 – zapisy zakończone

 • 5-6 kwietnia 2019 – zapisy zakończone

 • 14-15 września 2019 – zapisy zakończone

 • 16-17 listopada 2019 (blok I, II, III – sobota 16.10 / blok IV – niedziela 17.10) – zapisy zakończone
 • 22-23 luty 2020
 • 25-26 kwietnia 2020
 • 19-20 września 2020
 • 21-22 listopada 2020

Miejsce

Sala szkoleniowa w siedzibie Septodont Polska

 • Taneczna 18A, 02-829 Warszawa